Back
GPAIS

GPAIS paslauga

GPAIS atstovo paslauga. Tai pakuočių ir (ar) gaminių bei atliekų apskaitos paslaugos: apskaitos registrų, lydraščių ir žurnalų pildymas, suvestinių formavimas, metinių ataskaitų teikimas GPAIS – Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje.

Pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos įstatymus, pakuočių ir (ar) gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti visi asmenys (ir fiziniai, ir juridiniai), vykdantys ūkinę veiklą Lietuvos teritorijoje, kurie yra PVM mokėtojai (netaikoma užstatinei pakuotei) ir :

  • gamina ir (ar) pakuoja gaminius Lietuvos teritorijoje (net jei pakavimo paslaugas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo),
  • importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją supakuotus gaminius (gaminių pripildytą pakuotę), kuriems taikomas importo PVM,
  • gamina ir (ar) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją tuščias pakuotes.

Pakuočių apskaita turi būti vykdoma, nepriklausomai nuo to, kokias pakuotes ir kiek jų įmonė išleidžia į LR vidaus rinką.

Įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos ir jos atitinka nors vieną iš Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nurodytų kriterijų, taip pat privalu atliekų susidarymo apskaitą vykdyti GPAIS.

GPAIS objektas nėra buhalterinės apskaitos prievolė ir neįeina į apskaitos paslaugų paketą. Todėl dėl GPAIS atstovo paslaugos reikalinga sudaryti atskirą GPAIS atstovo sutartį su UAB „Žinius“. Prieš sudarant sutartį, atliekamas Kliento GPAIS objektų ir prievolių įvertinimas, suteikiama konsultacija bei rekomendacijos dėl pakuočių ir (ar) gaminių bei atliekų apskaitos tvarkymo.

GPAIS paslaugų užklausa

    Turite klausimų?
    Skambinkite – +370 652 09875