GPAIS paslauga

GPAIS atstovo paslauga. Tai pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugos, registrų, lydraščių ir žurnalų pildymas GPAIS – Vieningoje pakuočių ir atliekų sistemoje. Pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos įstatymus, gamintojams ir importuotojams atsiranda prievolė tvarkyti pakuočių ir pavojingų atliekų apskaitą, bei teikti ataskaitas Vieningoje pakuočių ir atliekų sistemoje GPAIS.

Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS, net jei pakuotės kieki per kalendorinius metus neviršija 0,5 tonos. Aplinkosaugos įstatymuose importuotojas suprantamas, kaip teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir /ar iš kitos valstybės įsiveža gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos teritoriją. Verslams, kurių veikloje susidaro pavojingosios atliekos, taip pat privalu šias atliekas apskaityti GPAIS sistemoje, nepriklausomai nuo susidariusių pavojingųjų atliekų kiekio.

GPAIS objektas nėra buhalterinės apskaitos prievolė ir neįeina į apskaitos paslaugų paketą. Todėl dėl GPAIS atstovo paslaugos reikalinga sudaryti atskirą GPAIS atstovo sutartį su UAB „Žinius“. Prieš sudarant sutartį, atliekamas Kliento GPAIS objektų ir prievolių įvertinimas, suteikiama konsultacija bei rekomendacijos dėl pakuočių ir atliekų apskaitos tvarkymo.

Registruotis konsultacijai

    Turite klausimų?
    Skambinkite – +370 652 09875